Trinn og nøkkelpunkt

Myren trafikkskole

Trinn og nøkkelpunkt

 

Klasse B  - Personbil

  Trinn 1

1.1 Trafikkopplæringen

1.2 Trafikk og førerrollen

1.3 Mennesket i trafikken og samhandling

1.4 Trafikkopplæring, øvingskjøring og kjøreerfaring

1.5 Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp

1.6 Tiltak ved trafikkulykke

1.7 Trafikant i mørket

 

Trinn 2 

2.1 - Førerkort og trafikkopplæring

 2.2 - Bilens oppbygging med tanke på sikkerhet og miljø

 2.3 - Eier og brukers ansvar

 2.4 - Kjøring med tilhenger

 2.5 - Menneskets kapasitet og trafikkens krav

 2.6 - Gjøre klar for kjøring

 2.6.1 - Sittestilling, sikt, bilbelte og hodestøtte

 2.6.2 - Start og stopp av motor

 2.6.3 - Bruk av pedaler, gir, parkeringsbrems og andre betjeningsinnretninger

 2.6.4 - Passasjerer, last, m.m

 2.7 - Grunnleggende bruk av bilen i variert terreng

 2.7.1 - Rattgrep og bruk av rattet

 2.7.2 - Igangsetting og stans, på flat veg, med- og motbakke

 2.7.3 - Krypekjøring

 2.7.4 - Sikring av bil

 2.7.5 - Kort stans og ny start på flat veg og i bakke

 2.7.6 - Behagelig opp- og nedgiring på flat veg, i med- og motbakke

 2.7.7 - Normalaksellerasjon og normalbremsing (til/fra 60 km/t)

 2.7.8 - Stans angitt sted

 2.7.9 - Hard nedbremsing til stans foran hindring

 2.7.10 - Valg av riktig gir i forhold til fart

 2.7.11 - Sving til høyre og venstre i vegkryss

 2.7.12 - Sittestilling og sikt ved rygging

 2.7.13 - Rygging rett bakover og i sving

 2.7.14 - Snuing og parkering, enkelt miljø

 2.8 - Grunnleggende kjøretøybehandling i områder med liten trafikk

 2.8.1 - Sammenhengende kjøring, liten trafikk

 2.8.2 - Økonomisk og miljøvennlig kjøring

 2.9 - Sikkerhetskontroll av bilen

 2.10 - Obligatorisk trinnvurdering 

Trinn 3

3.1 - Trafikksystemet, trafikantgrupper og interessemotsetninger, og privatbilismen i et miljøperspektiv

 3.2 - Veg, vegoppmerking, skilt og annen trafikkregulering

 3.3 - Atferd i trafikken

 3.4 - Systematisk og automatisert informasjonsinnhenting

 3.4.1 - Informasjonsinnhenting - vegkryss

 3.4.2 - Kjøring mellom kryss (myke trafikanter, hindringer,skilt og oppm.)

 3.5 - Kjøring i bolig- tettsteds- og bymiljø

 3.5.1 - Kjøring i bolig/tettsted- og bymiljø

 3.5.2 - Kjøring på flerfeltsveg (overblikk, feltskifte, feltvalg)

 3.5.3 - Envegskjøring

 3.5.4 - Kjøring i rundkjøring

 3.5.5 - Kjøring i tett trafikk

 3.5.6 - Kjøring i lyskryss

 3.6 - Kjøring i landeveismiljø

 3.6.1 - Kjøreteknikk på landeveg

 3.6.2 - Kursstabilitet og jevn fart

 3.6.3 - Innhente informasjon om vegen og vegmiljøet fremover

 3.6.4 - Kurvekjøring (fart, svingpunkt, plassering)

 3.6.5 - Skifte av plass/felt, fartsøkning og nedbremsing (nød-/normal)

 3.6.6 - Inn - og utkjøring større veg

 3.7 - Kjøring i kø, tunnel og i mørket

 3.8 - Sikker samhandling

 3.9 - Obligatorisk trinnvurdering

 3.10 - Sikkerhetskurs på øvingsbane

Trinn 4

4.1.1 - Bilkjøringens risiko

 4.1.2 - Kjørekompetanse

 4.1.3 - Planlegging og gjennomføring av kjøring i variert trafikkmiljø

 4.1.4 - Refleksjon og oppsummering

 4.1 - Sikkerhetskurs på veg

 4.2 - Tilstrekkelig øving

Flere nyheter

Elevinformasjon

Les mer

Sikkerhetskontroll kl. B

Les mer

Grunnverdier på Myren trafikkskole

Les mer

Nyheter

Les mer

Vis alle